Dokumentace ke službě Azure Open Datasets

Azure Open DataSets nabízí kurátorovaná a vyčištěná data, včetně údajů o počasí, sčítání lidu a svátcích, která můžete s minimální přípravou používat k rozšiřování modelů ML.