Standardní hodnoty zabezpečení pro řešení Azure Monitor pro SAP

Tento standardní plán zabezpečení používá pokyny ze srovnávacích testů cloudového zabezpečení microsoftu verze 1.0. Srovnávací test zabezpečení cloudu Microsoftu poskytuje doporučení, jak můžete zabezpečit cloudová řešení v Azure.

Tyto standardní hodnoty zabezpečení a jejich doporučení můžete monitorovat pomocí Microsoft Defender for Cloud. Azure Policy definice jsou uvedené v části Dodržování právních předpisů na řídicím panelu Microsoft Defender pro cloud.

Pokud má funkce relevantní definice Azure Policy, jsou uvedené v tomto směrném plánu, aby vám pomohly měřit dodržování předpisů s kontrolními mechanismy a doporučeními srovnávacího testu zabezpečení cloudu Od Microsoftu. Některá doporučení můžou vyžadovat placený plán Microsoft Defender, aby bylo možné povolit určité scénáře zabezpečení.

Když se nasadí Azure Monitor pro řešení SAP, nasadí se s ním spravovaná skupina prostředků. Tato spravovaná skupina prostředků obsahuje služby, jako jsou Azure Log Analytics, Azure Functions, Azure Storage a Azure Key Vault.

Standardní hodnoty zabezpečení pro příslušnou službu

Další kroky