Sady událostí zabezpečení Windows, které je možné odeslat do služby Microsoft Sentinel

Při ingestování událostí zabezpečení ze zařízení s Windows pomocí datového konektoru Zabezpečení Windows Events (včetně starší verze) můžete z následujících sad zvolit, které události se mají shromažďovat:

  • Všechny události – Všechny události zabezpečení Windows a AppLocker.

  • Běžné – standardní sada událostí pro účely auditování. Tato sada obsahuje úplný záznam pro audit uživatele. Obsahuje například události přihlášení uživatele i odhlášení uživatele (ID událostí 4624, 4634). V souladu s uznávanými osvědčenými postupy jsou k dispozici také akce auditování, jako jsou změny skupin zabezpečení, operace Kerberos klíčového řadiče domény a další typy událostí.

    Sada událostí Common může obsahovat některé typy událostí, které nejsou tak běžné. Důvodem je to, že hlavním bodem společné sady je snížení objemu událostí na lépe zvládnutelnou úroveň a přitom zachovat plnou funkčnost záznamu pro audit.

  • Minimální – malá sada událostí, které můžou indikovat potenciální hrozby. Tato sada neobsahuje úplný záznam pro audit. Týká se pouze událostí, které můžou naznačovat úspěšné porušení zabezpečení, a dalších důležitých událostí s velmi nízkou mírou výskytu. Obsahuje například úspěšná a neúspěšná přihlášení uživatelů (ID událostí 4624, 4625), ale neobsahuje informace o odhlášení (4634), které jsou sice důležité pro auditování, ale nejsou smysluplné pro detekci porušení zabezpečení a mají poměrně velký objem. Většina objemu dat této sady se skládá z událostí přihlášení a událostí vytvoření procesu (ID události 4688).

  • Vlastní – sada událostí, které určíte vy, uživatel, a které jsou definované v pravidle shromažďování dat pomocí dotazů XPath. Přečtěte si další informace o pravidlech shromažďování dat.

Reference ID události

Následující seznam obsahuje úplný rozpis ID událostí zabezpečení a nástroje App Locker pro každou sadu:

Sada událostí Shromážděná ID událostí
Minimální 1102, 4624, 4625, 4657, 4663, 4688, 4700, 4702, 4719, 4720, 4722, 4723, 4724, 4727, 4728, 4732, 4735, 4737, 4739, 4740, 4754, 4755, 4756, 4767, 4799, 4825, 4946, 4948, 4956, 5024, 5033, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8222
Společné 1, 299, 300, 324, 340, 403, 404, 410, 411, 412, 413, 431, 500, 501, 1100, 1102, 1107, 1108, 4608, 4610, 4611, 4614, 4622, 4624, 4625, 4634, 4647, 4648, 4649, 4657, 4661, 4662, 4663, 4665, 4666, 4667, 4688, 4670, 4672, 4673, 4674, 4675, 4689, 4697, 4700, 4702, 4704, 4705, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4733, 4732, 4735, 4737, 4738, 4739, 4740, 4742, 4744, 4745, 4746, 4750, 4751, 4752, 4754, 4755, 4756, 4757, 4760, 4761, 4762, 4764, 4767, 4768, 4771, 4774, 4778, 4779, 4781, 4793, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4825, 4826, 4870, 4886, 4887, 4888, 4893, 4898, 4902, 4904, 4905, 4907, 4931, 4932, 4933, 4946, 4948, 4956, 4985, 5024, 5033, 5059, 5136, 5137, 5140, 5145, 5632, 6144, 6145, 6272, 6273, 6278, 6416, 6423, 6424, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8222, 26401, 30004

Další kroky

V tomto dokumentu jste zjistili, jak filtrovat kolekci událostí Windows do služby Microsoft Sentinel.