Začínáme s Azure Synapse Analytics

Tento kurz je podrobným průvodcem hlavními oblastmi funkcí Azure Synapse Analytics. Tento kurz je ideálním výchozím bodem pro někoho, kdo chce s průvodcem projít klíčové scénáře Azure Synapse Analytics. Po provedení kroků v tomto kurzu budete mít pracovní prostor Synapse. Tento kurz obsahuje také postup povolení pracovního prostoru pro vyhrazený fond SQL (dříve SQL DW). Po vytvoření pracovního prostoru můžete začít analyzovat data pomocí vyhrazeného fondu SQL, bezserverového fondu SQL nebo bezserverového fondu Apache Sparku.

Postupujte podle pokynů uvedených níže , projdete si řadu funkcí a naučíte se využívat základní funkce.