Protokol změn verze rozhraní API pro nasazení Microsoft.ApiManagement/service/products

Tento článek popisuje vlastnosti, které se změnily v jednotlivých verzích rozhraní API pro Microsoft.ApiManagement/service/products. Týká se pouze vlastností, které jsou k dispozici během nasazení.

2023-03-01-preview

Aktualizováno:

  • properties.apiVersion – přidané hodnoty: 2023-03-01-preview – odebrané hodnoty: 2022-09-01-preview

2022-09-01-preview

Aktualizováno:

2022-08-01

Aktualizováno:

2022-04-01-preview

Aktualizováno:

  • properties.apiVersion – přidané hodnoty: 2022-04-01-preview – odebrané hodnoty: 2021-12-01-preview

2021-12-01-preview

Aktualizováno:

2021-08-01

Aktualizováno:

2021-04-01-preview

Nejstarší verze sledovaných v protokolu změn