Typy prostředků Microsoft.HDInsight

Tento článek uvádí dostupné verze pro jednotlivé typy prostředků.

Seznam změn v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Typy a verze prostředků

Typy Verze
Clustery 2021-06-01
2018-06-01-preview
2015-03-01-preview
clustery/aplikace 2021-06-01
2018-06-01-preview
2015-03-01-preview
clustery / privateEndpointConnections 2021-06-01
clusters/privateLinkResources 2021-06-01