Dokumentace ke službě Virtual Machine Scale Sets

Azure Virtual Machine Scale Sets umožňuje vytvářet a spravovat skupinu virtuálních počítačů s vyrovnáváním zatížení a automatickým škálováním.