Sdílet prostřednictvím


az cosmosdb mongocluster firewall

Poznámka

Tento odkaz je součástí rozšíření cosmosdb-Preview pro Azure CLI (verze 2.17.1 nebo vyšší). Rozšíření se automaticky nainstaluje při prvním spuštění příkazu az cosmosdb mongocluster firewall . Přečtěte si další informace o rozšířeních.

Skupina příkazů cosmosDB mongocluster je ve verzi Preview a ve vývoji. Referenční úrovně a úrovně podpory: https://aka.ms/CLI_refstatus

Brána firewall clusteru Mongo.

Příkazy

Name Description Typ Stav
az cosmosdb mongocluster firewall rule

Pravidlo brány firewall clusteru Mongo

Rozšíření Preview
az cosmosdb mongocluster firewall rule create

Vytvořte pravidlo brány firewall clusteru Mongo.

Rozšíření Preview
az cosmosdb mongocluster firewall rule delete

Odstraňte pravidlo brány firewall clusteru Mongo.

Rozšíření Preview
az cosmosdb mongocluster firewall rule list

Vypíše pravidlo brány firewall v clusteru Mongo.

Rozšíření Preview
az cosmosdb mongocluster firewall rule show

Získejte pravidlo brány firewall clusteru Mongo.

Rozšíření Preview
az cosmosdb mongocluster firewall rule update

Vytvořte pravidlo brány firewall clusteru Mongo.

Rozšíření Preview