Postup instalace Azure CLI

Azure CLI je k dispozici pro instalaci v prostředích Windows, macOS a Linux. Dá se také spustit v kontejneru Dockeru a Azure Cloud Shell.

Instalace

Aktuální verze Azure CLI je 2.43.0. Informace o nejnovější verzi najdete v tématu Poznámky k verzi. Pokud chcete najít nainstalovanou verzi a zjistit, jestli je potřeba provést aktualizaci, spusťte příkaz az version.

Poznámka

Pokud používáte model nasazení Azure Classic, nainstalujte Azure Classic CLI.

Viz také