Postup instalace Azure CLI

The Azure CLI is available to install in Windows, macOS and Linux environments. It can also be run in a Docker container and Azure Cloud Shell.

Instalace

Aktuální verze Azure CLI je 2.45.0. Informace o nejnovější verzi najdete v tématu Poznámky k verzi. Pokud chcete najít nainstalovanou verzi a zjistit, jestli je potřeba provést aktualizaci, spusťte příkaz az version.

Poznámka

Pokud používáte model nasazení Azure Classic, nainstalujte Azure Classic CLI.

Viz také