Instalace Azure Classic CLI

Důležité

Toto téma popisuje postup instalace Azure Classic CLI. Rozhraní Classic CLI je zastaralé a je možné ho používat pouze s modele nasazení Classic. Pro všechna ostatní nasazení použijte Azure CLI.

Rychle nainstalujte Azure Classic CLI, abyste mohli použít sadu opensourcových příkazů prostředí pro vytváření a správu prostředků v Microsoft Azure. Při instalaci těchto nástrojů pro různé platformy ve vašem počítači máte několik možností:

  • npm package – Spuštěním npm (správce balíčků pro JavaScript) nainstalujte balíček Azure Classic CLI ve vaší linuxové distribuci nebo operačním systému. Vyžaduje node.js a npm.
  • Installer – Stáhněte si instalační program pro snadnou instalaci v systému macOS nebo Windows.
  • Kontejner Dockeru – Začněte používat rozhraní Classic CLI v připraveném kontejneru Dockeru. Vyžaduje hostitele Dockeru.

Další možnosti a informace najdete v úložišti projektů na GitHubu.

Jakmile je rozhraní Azure Classic CLI nainstalované, azure loginpřipojte ho a pro práci s prostředky Azure spusťte příkazy azure z rozhraní příkazového řádku (Bash, terminál, příkazový řádek atd.).

Možnost 1: Instalace balíčku npm

Pokud chcete nainstalovat rozhraní Classic CLI z balíčku npm, ověřte, že jste stáhli a nainstalovali nejnovější Node.js a npm. Potom spusťte npm install pro instalaci balíčku azure-cli:

npm install -g azure-cli

V linuxových distribucích budete možná muset k úspěšnému spuštění příkazu npm použít sudo, a to následujícím způsobem:

sudo npm install -g azure-cli

Poznámka

Pokud ve vašem operačním systému potřebujete nainstalovat nebo aktualizovat Node.js a npm, doporučujeme nainstalovat Node.js LTS verze 4.x nebo novější. Pokud používáte starší verzi, může docházet k chybám instalace.

Pokud tomu dáváte přednost, můžete si také stáhnout soubor tar z vydání GitHubu. Potom následujícím způsobem nainstalujte stažený balíček npm (v linuxových distribucích budete možná muset použít sudo):

npm install -g <path to downloaded tar file>

Možnost 2: Použití instalačního programu

Pokud používáte počítač se systémem Mac nebo Windows, jsou k dispozici instalační programy DMG a MSI z vydání GitHubu.

Tip

Ve Windows si pro instalaci Classic CLI můžete také stáhnout nástroj Instalace webové platformy. Tento instalační program vám dává možnost nainstalovat další Azure SDK a nástroje příkazového řádku.

Možnost 3: Použití kontejneru Dockeru

Pokud jste počítač nastavili jako hostitele Dockeru, můžete Azure Classic CLI spustit v kontejneru Dockeru. Spusťte následující příkaz (v linuxových distribucích budete možná muset použít sudo):

docker run -it mcr.microsoft.com/azure-cli:0.10.14

Spuštění příkazů rozhraní Azure Classic CLI

Po dokončení instalace Azure Classic CLI spusťte příkaz azure z rozhraní příkazového řádku (Bash, terminál, příkazový řádek atd.). Pokud například chcete spustit příkaz help, zadejte:

azure help

Poznámka

V některých linuxových distribucích se může zobrazit chyba podobná této: /usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory. Tato chyba pochází z nedávné instalace Node.js, která se instaluje do /usr/bin/nodejs. K jejímu vyřešení vytvořte symbolický odkaz na /usr/bin/node, a to spuštěním tohoto příkazu:

sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

Pokud chcete zobrazit nainstalovanou verzi Azure Classic CLI, zadejte:

azure --version

Poznámka

Při prvním použití Azure Classic CLI se zobrazí se zpráva s dotazem, jestli chcete Microsoftu povolit shromažďování informací o využití. Účast je dobrovolná. Pokud se rozhodnete pro účast, můžete ji kdykoli ukončit spuštěním azure telemetry --disable. Účast můžete kdykoli povolit spuštěním azure telemetry --enable.

Aktualizace rozhraní Classic CLI

Společnost Microsoft může vydávat aktualizované verze rozhraní Azure Classic CLI. Přeinstalujte rozhraní Classic CLI instalační služby vašeho operačního systému nebo spusťte nejnovější kontejner Dockeru. Pokud máte nainstalované nejnovější verze Node.js a npm, můžete k aktualizaci také použít následující příkaz (u linuxových distribucí bude možná potřeba použít sudo).

npm update -g azure-cli

Povolení dokončování pomocí tabulátoru

Dokončování příkazů rozhraní Classic CLI pomocí tabulátoru se podporuje pro Mac a Linux.

Pokud ho chcete povolit v zsh, spusťte:

echo '. <(azure --completion)' >> .zshrc

Pokud ho chcete povolit v Bashi, spusťte:

azure --completion >> ~/azure.completion.sh
echo 'source ~/azure.completion.sh' >> ~/.bash_profile

Další kroky