az vm monitor

Správa aspektu monitorování virtuálního počítače

Příkazy

Name Description Typ Stav
az vm monitor log

Správa pracovního prostoru služby Log Analytics pro virtuální počítač

Základ GA
az vm monitor log show

Spusťte dotaz na pracovní prostor služby Log Analytics propojený s virtuálním počítačem.

Základ GA
az vm monitor metrics

Správa metrik virtuálního počítače

Základ Preview
az vm monitor metrics list-definitions

Vypíše definice metrik pro virtuální počítač.

Základ Preview
az vm monitor metrics tail

Vypíše hodnoty metrik pro virtuální počítač.

Základ Preview