Vytvoření projektu ATL

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit projekt ATL, je použít Průvodce projektem ATL umístěný ve složce Projekty Win32 v dialogovém okně Nový projekt .

Vytvoření projektu ATL pomocí Průvodce projektem ATL

  1. V sadě Visual Studio zvolte v hlavní nabídce souborový > nový > projekt .

  2. Výběrem ikony projektu ATL v podokně Šablony otevřete Průvodce projektem ATL.

  3. Definujte nastavení aplikace pomocí stránky Nastavení aplikace v Průvodci projektem ATL.

    Poznámka

    Pokud chcete zachovat výchozí nastavení průvodce, přeskočte tento krok.

  4. Kliknutím na tlačítko Dokončit zavřete průvodce a otevřete nový projekt ve vývojovém prostředí.

Po vytvoření projektu můžete zobrazit soubory vytvořené v Průzkumník řešení. Další informace o souborech, které průvodce vytvoří pro váš projekt, naleznete v souboru ReadMe.txt vygenerovaný projektem. Další informace o typech souborů naleznete v tématu Typy souborů vytvořené pro projekty C++ sady Visual Studio. Další informace o konfiguracích pro nový projekt ATL a o tom, jak je změnit, najdete v tématu Výchozí konfigurace projektu KNIHOVNY ATL.

Viz také

Přidání funkce pomocí Průvodců kódem
Stránky vlastností