/MANIFESTINPUT (Určit vstup manifestu)

Určuje vstupní soubor manifestu, který se má zahrnout do manifestu, který je vložený v obrázku.

Syntaxe

/MANIFESTINPUT:filename

Parametry

filename
Soubor manifestu, který se má zahrnout do vloženého manifestu.

Poznámky

Možnost /MANIFESTINPUT určuje cestu ke vstupnímu souboru, který se má použít k vytvoření vloženého manifestu ve spustitelném obrázku. Pokud máte více vstupních souborů manifestu, použijte přepínač několikrát: jednou pro každý vstupní soubor. Vstupní soubory manifestu se sloučí a vytvoří vložený manifest. Tato možnost vyžaduje tuto /MANIFEST:EMBED možnost.

Tuto možnost nejde nastavit přímo v sadě Visual Studio. Místo toho použijte vlastnost Další soubory manifestu projektu k určení dalších souborů manifestu, které se mají zahrnout. Další informace najdete v tématu Stránky vlastností nástroje manifestu.

Viz také

Referenční zdroje k linkeru MSVC
Možnosti linkeru MSVC