Elementy jazyka C

Tato část popisuje prvky programovacího jazyka C, včetně názvů, čísel a znaků použitých k vytvoření programu jazyka C. Syntaxe JAZYKa ANSI C označuje tokeny těchto komponent.

Tato část vysvětluje, jak definovat tokeny a jak je kompilátor vyhodnocuje.

Probíráme následující témata:

Oddíl obsahuje také referenční tabulky pro trigrafy, limity konstant Floating-Point, celočíselné limity C a C++ a řídicí sekvence.

Operátory (jako jednotlivé znaky i kombinace znaků) jsou symboly, které určují, jak se má s hodnotami manipulovat. Každý symbol se interpretuje jako jedna jednotka označovaná jako token. Další informace najdete v tématu Operátory.

Viz také

Referenční dokumentace jazyka C