_CIfmod

Vypočítá zbytek z prvních dvou hodnot v zásobníku s plovoucí desetinnou čárkou.

Syntax

void __cdecl _CIfmod();

Poznámky

Tato verze fmod funkce má speciální konvenci volání, které kompilátor rozumí. Zrychluje provádění, protože brání generování kopií a pomáhá s registrací přidělení.

Výsledná hodnota se nasdílí do horní části zásobníku.

Ve výchozím nastavení je globální stav této funkce vymezený na aplikaci. Pokud chcete toto chování změnit, přečtěte si téma Globální stav v CRT.

Požadavky

Platforma: x86

Viz také

Abecední odkaz na funkci
fmod, fmodf