class Audio::P ullAudioOutputStream

class Audio::PullAudioOutputStream
  : public Audio::AudioOutputStream

Představuje paměť zálohovaný zvukový výstupní datový proud pro vyžádání, který se používá pro vlastní zvukový výstup. Aktualizováno ve verzi 1.7.0.

Členové

Read

Syntaxe: public inline uint32_t Read ( uint8_t * buffer , uint32_t bufferSize );

Načte část zvukových dat a vyplní ho do dané vyrovnávací paměti.

Parametry

  • buffer Vyrovnávací paměť pro příjem načtených dat.

  • bufferSize Velikost vyrovnávací paměti.

Návraty

Velikost dat naplněných do vyrovnávací paměti, 0 znamená konec streamu.

Vytvořit

Syntaxe: public inline static std::shared_ptr< PullAudioOutputStream > Create ( );

Vytvoří paměťovou paměť PullAudioOutputStream.

Návraty

Sdílený ukazatel na PullAudioOutputStream