class Audio::P ushAudioOutputStreamCallback

Rozhraní, které definuje metody zpětného volání pro výstupní datový proud zvuku. Aktualizováno ve verzi 1.7.0.

Odvozujte z této třídy a implementujte její funkci tak, aby poskytovala vlastní data jako výstupní datový proud zvuku.

Členové

~PushAudioOutputStreamCallback

Syntaxe: public inline virtual ~PushAudioOutputStreamCallback ( );

Destruktoru, nedělá nic.

Write

Syntaxe: public int Write ( uint8_t * dataBuffer , uint32_t size );

Voláním této funkce se synchronně vloží data do zvukového streamu.

Parametry

  • dataBuffer Ukazatel na vyrovnávací paměť, ze které se mají spotřebovávat zvuková data.

  • size Velikost vyrovnávací paměti.

Návraty

Počet bajtů spotřebovaných z vyrovnávací paměti

Zavřít

Syntaxe: public void Close ( );

Tato funkce se volá k zavření zvukového streamu.

Návraty