Třída ConnectionMessageEventArgs

class ConnectionMessageEventArgs
  : public EventArgs

Poskytuje data pro ConnectionMessageEvent.

Členové

ConnectionMessageEventArgs

Syntaxe: public inline explicit ConnectionMessageEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor Vytvoří novou instanci pomocí zadaného popisovače.

Parametry

  • hevent Popisovač události.

~ConnectionMessageEventArgs

Syntaxe: public inline virtual ~ConnectionMessageEventArgs ( );

Destruktor.

GetMessage

Syntaxe: public inline std::shared_ptr< ConnectionMessage > GetMessage ( ) const;

Získá ConnectionMessage přidružené k tomuto ConnectionMessageEventArgs.

Návraty

Obsahující std::shared<ConnectionMessage> zprávu.