class Dialog::TurnStatusReceivedEventArgs

class Dialog::TurnStatusReceivedEventArgs
  : public std::enable_shared_from_this< TurnStatusReceivedEventArgs >

Třída pro argumenty události turn status.

Členové

DialogServiceConnector

Syntaxe: public friend DialogServiceConnector;

~TurnStatusReceivedEventArgs

Syntaxe: public inline ~TurnStatusReceivedEventArgs ( );

Uvolní událost.

GetInteractionId

Syntaxe: public inline std::string GetInteractionId ( ) const;

Načte ID interakce přidružené k této události stavu otočení. Interakce obecně odpovídá jednomu vstupnímu signálu (např. hlasové promluvě) nebo transakci dat/aktivity a bude korelovat s poli replyToId v aktivitách Služby Bot Framework.

Návraty

ID interakce přidružené ke stavu otočení.

GetConversationId

Syntaxe: public inline std::string GetConversationId ( ) const;

Načte ID konverzace přidružené k této události stavu otočení. Konverzace můžou zahrnovat více interakcí a jsou jednotkou, ve které může klient požádat o obnovení nebo opakování.

Návraty

ID konverzace přidružené ke stavu otočení.

GetStatusCode

Syntaxe: public inline int GetStatusCode ( ) const;

Načte číselný stavový kód přidružený k této události stavu otočení. Tyto kódy obecně odpovídají standardním stavových kódům HTTP, jako jsou 200 (OK), 400 (Selhání/Chybný požadavek) a 429 (Vypršení časového limitu nebo omezení).

Návraty

Stavový kód přidružený k této události, odpovídající standardním kódům HTTP.