Třída RecognitionResult

Obsahuje podrobné informace o výsledku operace rozpoznávání.

Členové

Id výsledku

Syntaxe: public const std::string & ResultId;

Jedinečné ID výsledku.

Důvod

Syntaxe: public const Speech::ResultReason & Reason;

Důvod uznání.

Text

Syntaxe: public const std::string & Text;

Normalizovaný text vygenerovaný modulem rozpoznávání řeči z rozpoznaných vstupů.

Vlastnosti

Syntaxe: public const PropertyCollection & Properties;

Kolekce dalších vlastností RecognitionResult.

~RecognitionResult

Syntaxe: public inline virtual ~RecognitionResult ( );

Virtuální destruktor.

Doba trvání

Syntaxe: public inline uint64_t Duration ( ) const;

Doba trvání rozpoznané řeči v odškrtávkách. Jedno klíště představuje sto nanosekund nebo jednu desetimiliontinu sekundy.

Návraty

Doba trvání rozpoznané řeči v odškrtávkách.

Posun

Syntaxe: public inline uint64_t Offset ( ) const;

Posun rozpoznané řeči v ticks. Jedno klíště představuje sto nanosekund nebo jednu desetimiliontinu sekundy.

Návraty

Posun rozpoznané řeči v ticks.

operátor SPXRESULTHANDLE

Syntaxe: public inline explicit operator SPXRESULTHANDLE ( );

Vnitřní. Explicitní operátor převodu.

Návraty

Úchyt.