třída SpeechSynthesisResult

Obsahuje informace o výsledku syntézy textu na řeč. Přidáno ve verzi 1.4.0.

Členové

Id výsledku

Syntaxe: public const std::string & ResultId;

Jedinečné ID výsledku.

Důvod

Syntaxe: public const ResultReason & Reason;

Důvod výsledku syntézy.

AudioDuration

Syntaxe: public const std::chrono::milliseconds & AudioDuration;

Doba trvání syntetizovaného zvuku, platí pouze pro dokončenou syntezi. Přidáno ve verzi 1.21.0.

Vlastnosti

Syntaxe: public const PropertyCollection & Properties;

Kolekce dalších vlastností SpeechSynthesisResult

SpeechSynthesisResult

Syntaxe: public inline explicit SpeechSynthesisResult ( SPXRESULTHANDLE hresult );

Vytvoří novou instanci pomocí poskytnutého popisovače.

Parametry

  • hresult Úchyt výsledku.

GetAudioLength

Syntaxe: public inline uint32_t GetAudioLength ( );

Získá velikost syntetizovaného zvuku v bajtech.

Návraty

Délka syntetizovaného zvuku

GetAudioData

Syntaxe: public inline std::shared_ptr< std::vector< uint8_t > > GetAudioData ( );

Získá syntetizovaný zvuk.

Návraty

Syntetizovaná zvuková data

operátor SPXRESULTHANDLE

Syntaxe: public inline explicit operator SPXRESULTHANDLE ( );

Explicitní operátor převodu.

Návraty

Úchyt.

~SpeechSynthesisResult

Syntaxe: public inline ~SpeechSynthesisResult ( );

Destruktor.