Class Transcription::MeetingTranscriptionResult

class Transcription::MeetingTranscriptionResult
  : public RecognitionResult

Představuje výsledek přepisu schůzky.

Členové

UserId

Syntaxe: public const std::string & UserId;

Jedinečné ID mluvčího

Id promluvy

Syntaxe: public const std::string & UtteranceId;

Jedinečné ID, které je konzistentní ve všech průběžných a konečných výsledcích rozpoznávání řeči od jednoho uživatele

MeetingTranscriptionResult

Syntaxe: public inline explicit MeetingTranscriptionResult ( SPXRESULTHANDLE hresult );

Interní konstruktor. Vytvoří novou instanci pomocí zadaného popisovače.

Parametry

  • hresult Popisovač výsledku.

~MeetingTranscriptionResult

Syntaxe: public inline ~MeetingTranscriptionResult ( );

Destruktor.