lock

Definuje lock třídu, která automatizuje synchronizaci přístupu k objektu.

Syntax

#include <msclr\lock.h>

Poznámky

V tomto souboru záhlaví:

lock – třída

lock_when – výčet

Viz také

Knihovna podpory jazyka C++