Zobrazení periferních zařízení

Přehled

Zobrazení periferních zařízení umožňuje vloženým vývojářům při ladění zobrazovat registry a periferie definované v souborech SVD (System View Description) a manipulovat s nimi.

Možnosti

Schopnost Description Pokyny Klávesové zkratky
Navigace v periferních zařízeních Procházejte zobrazením periferního stromu tak, že sbalíte a rozbalíte komponenty ve stromovém zobrazení. Posunutím zobrazení zobrazíte všechna periferní zařízení. Výběrem kurzoru u každé položky rozbalíte nebo sbalíte zobrazení. K posouvání použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Pomocí kláves Šipka vlevo a Šipka vpravo můžete zobrazení rozbalit nebo sbalit.
Upravit hodnoty periferních zařízení Upravte zapisovatelné hodnoty periferních zařízení. Vyberte hodnotu periferního zařízení, kterou chcete upravit. K odeslání této hodnoty použijte klávesu Enter . K úpravám použijte klávesu F2 , pro zrušení úprav stiskněte Klávesu Esc a k odeslání úprav enter .
Přístup k paměti Zobrazení umístění paměti periferních zařízení Vyberte adresy propojené paměti, které chcete zobrazit. Pomocí klávesy Tab vyberte odkaz a klávesou Enter přejděte na odkaz.
Periferní zařízení s kolíky Připněte důležitá periferní zařízení na horní část zobrazení. Výběrem ikony připnutí můžete periferní zařízení připnout nebo odepnout. Pomocí klávesy Tab vyberte ikonu připnutí a pomocí klávesy Enter ji připnete nebo odepnete.
Hledání periferních zařízení Hledání periferních zařízení, o která máte konkrétní zájem Zadejte text do panelu hledání. Viz sloupec Pokyny .