Chyba kompilátoru C3227

Parametr: Nelze použít klíčové slovo k přidělení obecného typu.

Aby bylo možné vytvořit instanci typu, je vyžadován odpovídající konstruktor. Kompilátor však nemůže zajistit, aby byl k dispozici odpovídající konstruktor.

K vyřešení této chyby můžete použít šablony místo obecných typů, nebo můžete použít jednu z několika metod k vytvoření instance typu.

Příklad

Následující ukázka vygeneruje C3227.

// C3227.cpp
// compile with: /clr /c
generic<class T> interface class ICreate {
  static T Create();
};

generic <class T>
where T : ICreate<T>
ref class C {
  void f() {
   T t = new T;  // C3227

   // OK
   T t2 = ICreate<T>::Create();
   T t3 = safe_cast<T>( System::Activator::CreateInstance(T::typeid) );
  }
};