Upozornění kompilátoru (úroveň 1) C4391

'signature' : nesprávný návratový typ vnitřní funkce, očekávaný typ

Deklarace funkce pro vnitřní kompilátor měla nesprávný návratový typ. Výsledná image nemusí běžet správně.

Pokud chcete toto upozornění opravit, opravte deklaraci nebo odstraňte deklaraci a jednoduše #include příslušného souboru hlaviček.

Následující ukázka vygeneruje C4391:

// C4391.cpp
// compile with: /W1
// processor: x86
// uncomment the following line and delete the line that
// generated the warning to resolve
// #include "xmmintrin.h"

#ifdef  __cplusplus
extern "C" {
#endif

extern void _mm_load_ss(float *p);   // C4391

#ifdef  __cplusplus
}
#endif

int main()
{
}