Upozornění kompilátoru (úroveň 4) C4937

"text1" a "text2" jsou nerozeznatelné jako argumenty "direktivy".

Vzhledem ke způsobu, jakým kompilátor zpracovává argumenty na direktivy, nelze rozlišit názvy, které mají pro kompilátor význam, například klíčová slova s více textovými reprezentacemi (jedno a dvojité podtržítko).

Příklady takových řetězců jsou __cdecl a __forceinline. Všimněte si, že v části /Za jsou povoleny pouze formuláře dvojitého podtržítka.

Následující ukázka vygeneruje C4937:

// C4937.cpp
// compile with: /openmp /W4
#include "omp.h"
int main() {
   #pragma omp critical ( __leave )   // C4937
   ;

   // OK
   #pragma omp critical ( leave )
   ;
}