Sdílet prostřednictvím


Seznamy vlastností (MFC)

Tato řada článků vysvětluje, jak implementovat podporu pro seznamy vlastností v aplikacích MFC. Seznam vlastností, označovaný také jako dialogové okno karty, poskytuje způsob správy velkého počtu ovládacích prvků v dialogovém okně. Seznam vlastností obsahuje stránky vlastností, z nichž každý vychází z samostatného prostředku šablony dialogového okna. Ovládací prvky dialogového okna můžete rozdělit do logických skupin a umístit jednotlivé skupiny na vlastní stránku vlastností.

O čem chcete vědět víc

Viz také

Prvky uživatelského rozhraní