CFolderPickerDialog Třída

CFolderPickerDialog třída implementuje CFileDialog v režimu výběru složky.

Syntax

class CFolderPickerDialog : public CFileDialog;

Členové

Veřejné konstruktory

Název Description
CFolderPickerDialog::~CFolderPickerDialog Destruktor.
CFolderPickerDialog::CFolderPickerDialog Konstruktor

Poznámky

Hierarchie dědičnosti

CObject

CCmdTarget

CWnd

CDialog

CCommonDialog

CFileDialog

CFolderPickerDialog

Požadavky

Záhlaví:afxdlgs.h

CFolderPickerDialog::CFolderPickerDialog

Konstruktor

explicit CFolderPickerDialog(
    LPCTSTR lpszFolder = NULL,
    DWORD dwFlags = 0,
    CWnd* pParentWnd = NULL,
    DWORD dwSize = 0);

Parametry

lpszFolder
Počáteční složka.

dwFlags
Kombinace jednoho nebo více příznaků, které umožňují přizpůsobit dialogové okno.

pParentWnd
Ukazatel na nadřazené nebo vlastnící okno objektu dialogového okna.

dwSize
Velikost OPENFILENAME struktury.

Poznámky

CFolderPickerDialog::~CFolderPickerDialog

Destruktor.

virtual ~CFolderPickerDialog();

Poznámky

Viz také

Třídy