Používání atributu CDateTimeCtrl

Ovládací prvek pro výběr data a času (CDateTimeCtrl) implementuje intuitivní a rozpoznatelnou metodu zadávání nebo výběru konkrétního data. Hlavní rozhraní ovládacího prvku je podobné funkci jako pole se seznamem. Pokud ale uživatel ovládací prvek rozbalí, zobrazí se ovládací prvek kalendáře měsíce (ve výchozím nastavení), který uživateli umožní zadat konkrétní datum. Když vyberete datum, ovládací prvek kalendáře měsíce automaticky zmizí.

Poznámka

Pokud chcete v projektu používat jak třídy CDateTimePickerCMonthCalCtrl , tak i třídy, musíte zahrnout AFXDTCTL. H, obvykle v projektu STDAFX. H soubor.

O čem chcete vědět víc

Viz také

Ovládací prvky