Používání atributu CTreeCtrl

Stromový ovládací prvek reprezentovaný třídou CTreeCtrl je okno, které zobrazuje hierarchický seznam položek, jako jsou nadpisy v dokumentu, položky v indexu nebo soubory a adresáře na disku. Každá položka se skládá z popisku a volitelného rastrového obrázku a každá položka může mít přiřazený seznam dílčích položek. Kliknutím na položku může uživatel rozbalit a sbalit přidružený seznam dílčích položek. Adresářový strom v levém podokně Průzkumník souborů je příkladem ovládacího prvku strom.

O čem chcete vědět víc

Viz také

Ovládací prvky