Použití editoru dialogových oken k přidávání ovládacích prvků

Když vytvoříte prostředek šablony dialogového okna pomocí editoru dialogů, přetáhnete ovládací prvky z palety ovládacích prvků a přetáhnete je do dialogového okna. Tím se do prostředku šablony dialogového okna přidají specifikace tohoto typu ovládacího prvku. Když vytváříte objekt dialogového okna a voláte jeho Create nebo DoModal členovou funkci, architektura vytvoří ovládací prvek Windows a umístí ho do dialogového okna na obrazovce.

Pokud chcete, můžete místo toho vytvářet ovládací prvky ručně . To je víc práce.

Viz také

Příprava a použití ovládacích prvků
Ovládací prvky