Operátory preprocesoru

V kontextu #define direktivy se používají čtyři operátory specifické pro preprocesor. Souhrn jednotlivých položek najdete v následující tabulce. V následujících třech částech jsou popsány operátory převádějící na řetězec, převádějící na znak a vkládající token. Informace o operátoru defined naleznete v tématu #if, #elif, #else a direktivy #endif.

Operátor Akce
Operátor stringizing (#) Způsobí, že odpovídající argument bude uzavřen v uvozovkách
Operátor charizing (#@) Způsobí, že odpovídající argument bude uzavřený do jednoduchých uvozovek a bude považován za znak (specifický pro Microsoft).
Operátor vkládání tokenů (##) Umožňuje, aby byly tokeny používané jako argumenty zřetězeny s dalšími tokeny, a tím vytvořily další tokeny
definovaný operátor Zjednodušuje psaní složených výrazů v některých direktivách maker

Viz také

Direktivy preprocesoru
Předdefinovaná makra
Referenční dokumentace preprocesoru c/c++