SWITCH

Vyhodnotí výraz proti seznamu hodnot a vrátí jeden z více možných výsledných výrazů.

Syntaxe

SWITCH(<expression>, <value>, <result>[, <value>, <result>]…[, <else>]) 

Parametry

Pojem Definice
expression Libovolný výraz DAX, který vrací jednu skalární hodnotu a který se má vyhodnotit několikrát (pro každý řádek/kontext)
hodnota Konstantní hodnota, která se má spárovat s výsledky parametru expression
result Libovolný skalární výraz, který se má vyhodnotit v případě, že výsledky parametru expression odpovídají parametru value
else Libovolný skalární výraz, který se má vyhodnotit v případě, že výsledek parametru expression neodpovídá žádnému z argumentů value

Vrácená hodnota

Skalární hodnota pocházející z jednoho z výrazů result, pokud nastala shoda s value, nebo z výrazu else, pokud se žádná shoda s value nenašla

Poznámky

Všechny výsledné výrazy a výraz else musejí mít stejný datový typ.

Příklad

Následující příklad vytvoří počítaný sloupec s názvy měsíců.

= SWITCH([Month], 1, "January", 2, "February", 3, "March", 4, "April" 
        , 5, "May", 6, "June", 7, "July", 8, "August" 
        , 9, "September", 10, "October", 11, "November", 12, "December" 
        , "Unknown month number" )