TOJSON

Vrátí tabulku jako řetězec ve formátu JSON.

Syntaxe

TOJSON(<Table>, [MaxRows])

Parametry

Období Definice
Tabulka Tabulka, která se má převést na JSON.
MaxRows (Volitelné) Maximální počet řádků, které se mají převést. Výchozí hodnota je 10 řádků.

Vrácená hodnota

Řetězec s reprezentací tabulky ve formátu JSON. Reprezentace obsahuje názvy sloupců jako "header", count-of-rows as "rowCount" a hodnoty jako "data".

Příklad

Následující dotaz jazyka DAX:

EVALUATE
{TOJSON(DimSalesTerritory)}

Vrací:

{
"header": ["'DimSalesTerritory'[SalesTerritoryKey]", "'DimSalesTerritory'[SalesTerritoryAlternateKey]", "'DimSalesTerritory'[SalesTerritoryRegion]", "'DimSalesTerritory'[SalesTerritoryCountry]", "'DimSalesTerritory'[SalesTerritoryGroup]"],<br>
"rowCount": 11,
"data": [
[1, 1, "Northwest", "United States", "North America"],
[2, 2, "Northeast", "United States", "North America"],
[3, 3, "Central", "United States", "North America"],
[4, 4, "Southwest", "United States", "North America"],
[5, 5, "Southeast", "United States", "North America"],
[6, 6, "Canada", "Canada", "North America"],
[7, 7, "France", "France", "Europe"],
[8, 8, "Germany", "Germany", "Europe"],
[9, 9, "Australia", "Australia", "Pacific"],
[10, 10, "United Kingdom", "United Kingdom", "Europe"]
]
}

Viz také

TOCSV
EVALUATEANDLOG