Metody a vlastnosti knihovny okamžitých reakcí

Platí pro:Microsoft Defender for Endpoint

Důležité

Některé informace v tomto článku se týkají předvydaného produktu, který může být před komerčním vydáním podstatně změněn. Společnost Microsoft neposkytuje na zde uvedené informace žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané.

Poznámka

Pokud jste zákazníkem státní správy USA, použijte identifikátory URI uvedené v Microsoft Defender for Endpoint pro zákazníky státní správy USA.

Tip

Pro lepší výkon můžete použít server blíže k vašemu geografickému umístění:

  • us.api.security.microsoft.com
  • eu.api.security.microsoft.com
  • uk.api.security.microsoft.com
  • au.api.security.microsoft.com
  • swa.api.security.microsoft.com

Metody

Metoda Návratový typ Popis
Seznam souborů knihovny Kolekce souborů knihovny Seznam entit souborů knihovny
Nahrát do knihovny Entita souboru knihovny Nahrání souboru do živé knihovny odpovědí
Odstranění z knihovny Žádný obsah Odstranit entitu souboru knihovny

Vlastnosti

Vlastnost Typ Popis
Příkazy Kolekce příkazů Live Response Pole objektů command. Podívejte se na živé příkazy odpovědí.

Tip

Chcete se dozvědět více? Engage s komunitou Microsoft Security v naší technické komunitě: Microsoft Defender for Endpoint Tech Community.