Sdílet prostřednictvím


Vytváření a správa značek zařízení

Platí pro:

Chcete vyzkoušet Defender pro Endpoint? Zaregistrujte se a získejte bezplatnou zkušební verzi,

Přidejte do zařízení značky, abyste vytvořili přidružení logické skupiny. Značky zařízení podporují správné mapování sítě, což umožňuje připojit různé značky k zachycení kontextu a umožnit dynamické vytváření seznamů v rámci incidentu. Značky se dají použít jako filtr v zobrazení Inventář zařízení nebo k seskupení zařízení. Další informace o seskupování zařízení najdete v tématu Create a správa skupin zařízení.

Poznámka

Vytváření skupin zařízení je podporováno v defenderu for Endpoint Plan 1 a Plan 2.

Značky na zařízení můžete přidat následujícími způsoby:

 • Použití portálu
 • Použití dynamických pravidel pro označování zařízení
 • Nastavení hodnoty klíče registru (Windows)
 • Použití správy nastavení zabezpečení v Defenderu for Endpoint (macOS/Linux)
 • Vytvoření konfiguračního profilu (macOS/ Linux)
 • Vytvoření vlastního profilu v Microsoft Intune (Windows 10 nebo novější)
 • Použití zásad konfigurace aplikací v Intune (iOS/Android)

Poznámka

Mezi okamžikem přidání značky do zařízení a její dostupností na stránce se seznamem zařízení a zařízením může být určitá latence.

Pokud chcete přidat značky zařízení pomocí rozhraní API, přečtěte si téma Přidání nebo odebrání rozhraní API značek zařízení.

Přidání značek zařízení pomocí portálu

 1. Vyberte zařízení, na které chcete spravovat značky. Zařízení můžete vybrat nebo vyhledat v některém z následujících zobrazení:

  • Fronta upozornění – Vyberte název zařízení vedle ikony zařízení ve frontě upozornění.

  • Inventář zařízení – v seznamu zařízení vyberte název zařízení.

  • Search pole – v rozevírací nabídce vyberte Zařízení a zadejte název zařízení.

   Na stránku upozornění se můžete dostat také prostřednictvím zobrazení souborů a IP adres.

 2. Na řádku akcí odpovědi vyberte Spravovat značky .

  Obrázek tlačítka spravovat značky

 3. Napište a vyhledejte nebo vytvořte značky.

  Přidání značek na zařízení1

Značky se přidají do zobrazení zařízení a projeví se také v zobrazení Inventář zařízení . Pomocí filtru Značky pak můžete zobrazit příslušný seznam zařízení.

Poznámka

Filtrování nemusí fungovat u názvů značek, které obsahují závorky nebo čárky.

Když vytvoříte novou značku, zobrazí se seznam existujících značek. V seznamu se zobrazují jenom značky vytvořené prostřednictvím portálu. Existující značky vytvořené z klientských zařízení se nezobrazí.

Značky můžete také odstranit z tohoto zobrazení.

Přidání značek na zařízení 2

Přidání značek zařízení pomocí dynamických pravidel pro označování zařízení

Můžete vytvářet a spravovat pravidla, která automaticky přiřazují a odebírají značky ze zařízení na základě uživatelsky definovaných kritérií přímo na portálu Microsoft Defender. Podrobnosti najdete v následujících dokumentech.

Přidání značek zařízení nastavením hodnoty klíče registru

Poznámka

Platí jenom pro následující zařízení:

 • Windows 11
 • Windows 10 verze 1709 nebo novější
 • Windows Server verze 1803 nebo novější
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows 7 SP1

Poznámka

Maximální počet znaků, které lze nastavit ve značce, je 200.

Zařízení s podobnými značkami můžou být užitečná, když potřebujete použít kontextovou akci na konkrétním seznamu zařízení.

K přidání značky do zařízení použijte následující položku klíče registru:

 • Klíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection\DeviceTagging\
 • Hodnota klíče registru (REG_SZ): Group
 • Data klíče registru: Name of the tag you want to set

Poznámka

Značka zařízení je součástí sestavy informací o zařízení, která se generuje jednou denně. Alternativně se můžete rozhodnout restartovat koncový bod, který by přenesl novou sestavu informací o zařízení.

Pokud potřebujete odebrat značku přidanou pomocí výše uvedeného klíče registru, vymažte obsah dat klíče registru místo odebrání klíče skupiny.

Přidání značek zařízení pomocí správy nastavení zabezpečení defenderu for Endpoint

Poznámka

Platí jenom pro následující zařízení:

 • macOS
 • Linux

Pomocí správy nastavení zabezpečení Defenderu for Endpoint můžete definovat a používat značky zařízení pro macOS a Linux. Tuto úlohu můžete provést vytvořením zásad zabezpečení detekce koncových bodů a odpovědí. Podrobnosti najdete v následující dokumentaci.

Přidání značek zařízení vytvořením konfiguračního profilu

Poznámka

Platí jenom pro následující zařízení:

 • macOS
 • Linux

Pomocí konfiguračního profilu můžete nastavit značku zařízení pro macOS a Linux. Podrobnosti najdete v následující dokumentaci.

Přidání značek zařízení vytvořením vlastního profilu v Microsoft Intune

Poznámka

Platí jenom pro následující zařízení:

 • Windows 10
 • Windows 11

K definování a použití značek zařízení můžete použít Microsoft Intune. Tuto úlohu můžete provést vytvořením konfiguračního profilu zařízení pomocí vlastních nastavení v Intune. Další informace najdete v tématu Create profilu s vlastním nastavením v Intune.

Přidání značek zařízení vytvořením zásad konfigurace aplikací v Microsoft Intune

Poznámka

Platí jenom pro následující zařízení:

 • iOS
 • Android

Pomocí Microsoft Intune můžete definovat a použít značku pro mobilní zařízení. Tuto úlohu můžete provést vytvořením konfiguračního profilu aplikace v Intune. Další informace najdete v následujících informacích.

Tip

Chcete se dozvědět více? Engage s komunitou Microsoft Security v naší technické komunitě: Microsoft Defender for Endpoint Tech Community.