Sdílet prostřednictvím


Microsoft Defender Antivirus v aplikaci Zabezpečení Windows

Platí pro:

Počínaje Windows 10 verze 1703 a novějšími se nastavení antivirové ochrany Microsoft Defender dá zobrazit v aplikaci Zabezpečení Windows. Další informace o funkcích zabezpečení a nastaveních integrovaných do Windows najdete v tématu Zabezpečení Windows.

Důležité

Zakázáním aplikace Zabezpečení Windows se nezakážou Microsoft Defender Antivirová ochrana nebo brána firewall Windows Defender. Tyto funkce jsou zakázány nebo nastaveny do pasivního režimu, pokud je na zařízení nainstalovaný antivirový nebo antimalwarový software jiného výrobce než Microsoft a je udržován v aktualizovaném stavu. Pokud aplikaci Zabezpečení Windows zakážete nebo nakonfigurujete její přidružené Zásady skupiny nastavení tak, aby se zabránilo jejímu spuštění nebo spuštění, může aplikace Zabezpečení Windows zobrazovat zastaralé nebo nepřesné informace o všech antivirových produktech nebo produktech brány firewall nainstalovaných na zařízení. Může také zabránit opětovnému povolení Microsoft Defender Antivirus při odinstalaci antivirového nebo antimalwarového softwaru jiné společnosti než Microsoft. Zakázání aplikace Zabezpečení Windows může výrazně snížit úroveň ochrany vašeho zařízení a může vést k napadení malwarem.

Kontrola nastavení ochrany před viry a hrozbami v aplikaci Zabezpečení Windows

 1. Otevřete aplikaci Zabezpečení Windows vyhledáním Zabezpečení Windows v nabídce Start.

 2. Vyberte Ochrana před viry a hrozbami.

 3. K provádění úkolů pomocí aplikace Zabezpečení Windows použijte jednu nebo více následujících částí.

Poznámka

Pokud jsou tato nastavení nakonfigurovaná a nasazená pomocí Zásady skupiny, nastavení popsaná v této části budou neaktivní a nebudou k dispozici pro použití v jednotlivých koncových bodech. Změny provedené prostřednictvím objektu Zásady skupiny musí být nejprve nasazeny do jednotlivých koncových bodů, aby se nastavení aktualizovalo v Nastavení systému Windows. Téma Konfigurace interakce koncových uživatelů s Microsoft Defender Antivirus popisuje, jak lze nakonfigurovat nastavení přepsání místních zásad.

Spuštění kontroly pomocí aplikace Zabezpečení Windows

 1. Otevřete aplikaci Zabezpečení Windows tak, že v nabídce Start vyhledáte Zabezpečení a pak vyberete Zabezpečení Windows.

 2. Vyberte dlaždici Ochrana proti virům & před hrozbami (nebo ikonu štítu na levém řádku nabídek).

 3. Vyberte Rychlá kontrola. Pokud chcete spustit úplnou kontrolu, vyberte Možnosti kontroly a pak vyberte některou z možností, například Úplná kontrola.

Zkontrolujte verzi aktualizace analýzy zabezpečení a stáhněte si nejnovější aktualizace v aplikaci Zabezpečení Windows.

Číslo verze analýzy zabezpečení

 1. Otevřete aplikaci Zabezpečení Windows tak, že v nabídce Start vyhledáte Zabezpečení a pak vyberete Zabezpečení Windows.

 2. Vyberte dlaždici Ochrana proti virům & před hrozbami (nebo ikonu štítu na levém řádku nabídek).

 3. Vyberte Aktualizace ochrany před hrozbami & viry. Zobrazí se aktuálně nainstalovaná verze spolu s některými informacemi o tom, kdy byla stažena. Můžete zkontrolovat aktuální verzi proti nejnovější verzi, která je k dispozici pro ruční stažení, nebo zkontrolovat protokol změn pro tuto verzi. Viz Aktualizace bezpečnostních informací pro antivirovou ochranu Microsoft Defender a další antimalware od Microsoftu.

 4. Vyberte Vyhledat aktualizace a stáhněte si nové aktualizace ochrany (pokud nějaké existují).

Ujistěte se, že je v aplikaci Zabezpečení Windows povolená antivirová ochrana Microsoft Defender.

 1. Otevřete aplikaci Zabezpečení Windows tak, že v nabídce Start vyhledáte Zabezpečení a pak vyberete Zabezpečení Windows.

 2. Vyberte dlaždici Ochrana proti virům & před hrozbami (nebo ikonu štítu na levém řádku nabídek).

 3. Vyberte Nastavení ochrany před viry & hrozbami.

 4. Přepněte přepínač Ochrany v reálném čase na Zapnuto.

  Poznámka

  Pokud vypnete ochranu v reálném čase , po krátkém zpoždění se automaticky znovu zapne. Tím se zajistí, že budete chráněni před malwarem a hrozbami. Pokud nainstalujete jiný antivirový produkt, Microsoft Defender Antivirus automaticky zakáže sám sebe a jako takový se označí v aplikaci Zabezpečení Windows. Zobrazí se nastavení, které vám umožní povolit omezenou pravidelnou kontrolu.

Přidání vyloučení pro Microsoft Defender Antivirus v aplikaci Zabezpečení Windows

 1. Otevřete aplikaci Zabezpečení Windows tak, že v nabídce Start vyhledáte Zabezpečení a pak vyberete Zabezpečení Windows.

 2. Vyberte dlaždici Ochrana proti virům & před hrozbami (nebo ikonu štítu na levém řádku nabídek).

 3. V části Nastavení ochrany před viry & před hrozbami vyberte Spravovat nastavení.

 4. V části Vyloučení vyberte Přidat nebo odebrat vyloučení.

 5. Výběrem ikony plus (+) zvolte typ a nastavte možnosti pro každé vyloučení.

Následující tabulka shrnuje typy vyloučení a to, co se stane:

Typ vyloučení Definováno uživatelem Co se stane
Soubor Umístění
Například: c:\sample\sample.test
Konkrétní soubor Microsoft Defender Antivirus přeskočí.
Složka Umístění
Například: c:\test\sample
Microsoft Defender Antivirus přeskočí všechny položky v zadané složce.
Typ souboru Přípona souboru
Například: .test
Všechny soubory s příponou .test kdekoli na vašem zařízení Microsoft Defender Antivirus přeskočí.
Proces Cesta ke spustitelnému souboru
Například: c:\test\process.exe
Microsoft Defender Antivirus přeskočí konkrétní proces a všechny soubory, které tento proces otevře.

Další informace najdete v následujících zdrojích informací:

Kontrola historie detekce hrozeb v aplikaci Windows Defender

 1. Otevřete aplikaci Zabezpečení Windows tak, že v nabídce Start vyhledáte Zabezpečení a pak vyberete Zabezpečení Windows.

 2. Vyberte dlaždici Ochrana proti virům & před hrozbami (nebo ikonu štítu na levém řádku nabídek).

 3. Vyberte Historie ochrany. Zobrazí se všechny poslední položky.

Nastavení možností ochrany před ransomwarem a obnovení

 1. Otevřete aplikaci Zabezpečení Windows tak, že v nabídce Start vyhledáte Zabezpečení a pak vyberete Zabezpečení Windows.

 2. Vyberte dlaždici Ochrana proti virům & před hrozbami (nebo ikonu štítu na levém řádku nabídek).

 3. V části Ochrana před ransomwarem vyberte Spravovat ochranu před ransomwarem.

 4. Pokud chcete změnit nastavení řízeného přístupu ke složkám , přečtěte si téma Ochrana důležitých složek pomocí řízeného přístupu ke složkám.

 5. Pokud chcete nastavit možnosti obnovení ransomwaru, vyberte Nastavit v části Obnovení dat ransomwaru a postupujte podle pokynů k propojení nebo nastavení účtu OneDrivu, abyste se mohli snadno zotavit z útoku ransomwarem.

Viz také

Tip

Chcete se dozvědět více? Engage s komunitou Microsoft Security v naší technické komunitě: Microsoft Defender for Endpoint Tech Community.