Project.DTE Vlastnost

Definice

Získá objekt rozšiřitelnosti nejvyšší úrovně.

public:
 property EnvDTE::DTE ^ DTE { EnvDTE::DTE ^ get(); };
public:
 property EnvDTE::DTE ^ DTE { EnvDTE::DTE ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(200)]
public EnvDTE.DTE DTE { [System.Runtime.InteropServices.DispId(200)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(200)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(200)>]
member this.DTE : EnvDTE.DTE
Public ReadOnly Property DTE As DTE

Hodnota vlastnosti

DTE

DTEObjekt.

Atributy

Příklady

Public Sub CodeExample(ByVal dte As DTE2)  
  Try 
    ' Open a project before running this sample. 
    Dim prj As Project = dte.Solution.Projects.Item(1) 
    Dim prjs As Projects 
    Dim msg2 As String = "Global Variables:" 
    Dim msg As String 
    msg = "FileName: " + prj.FileName 
    msg += vbCrLf + "FullName: " + prj.FullName 
    msg += vbCrLf + "Project-level access to " + prj.CodeModel.CodeElements.Count.ToString() + " CodeElements through the CodeModel" 
    prjs = prj.Collection 
    msg += vbCrLf + "There are " + prjs.Count.ToString() + " projects in the same collection." 
    msg += vbCrLf + "Application containing this project: " + prj.DTE.Name 
    If prj.Saved Then 
      msg += vbCrLf + "This project has not been modified since the last save." 
    Else 
      msg += vbCrLf + "This project has been modified since the last save."     
    End If 
    msg += vbCrLf + "Properties:" 
    Dim prop As [Property] 
    For Each prop In prj.Properties 
      msg += vbCrLf + " " + prop.Name 
    Next prop 
    Dim s As String 
    For Each s In CType(prj.Globals.VariableNames, Array) 
      msg2 += vbCrLf + " " + s 
    Next s 

    MessageBox.Show(msg, "Project Name: " + prj.Name) 
    MessageBox.Show(msg2) 
  Catch ex As Exception 
    MessageBox.Show(ex.Message) 
  End Try 
End Sub 
public void CodeExample(DTE2 dte) 
{  
  try 
  {  // Open a project before running this sample. 
    Project prj = dte.Solution.Projects.Item(1); 
    Projects prjs; 
    string msg, msg2 = "Global Variables:"; 
    msg = "FileName: " + prj.FileName; 
    msg += "\nFullName: " + prj.FullName; 
    msg += "\nProject-level access to " + prj.CodeModel.CodeElements.Count.ToString() + 
      " CodeElements through the CodeModel"; 
    prjs = prj.Collection; 
    msg += "\nThere are " + prjs.Count.ToString() + " projects in the same collection."; 
    msg += "\nApplication containing this project: " + prj.DTE.Name; 
    if (prj.Saved) 
      msg += "\nThis project hasn't been modified since the last save."; 
    else 
      msg += "\nThis project has been modified since the last save."; 
    msg += "\nProperties: "; 
    foreach (Property prop in prj.Properties) 
    { 
      msg += "\n " + prop.Name; 
    } 
    foreach (String s in (Array)prj.Globals.VariableNames) 
    { 
      msg2 += "\n " + s; 
    } 

    MessageBox.Show(msg, "Project Name: " + prj.Name); 
    MessageBox.Show(msg2); 
  } 
  catch(Exception ex) 
  { 
    MessageBox.Show(ex.Message); 
  } 
} 

Poznámky

V systému Visual Studio DTE je objekt kořenem modelu automatizace, který jiné objektové modely často volají "Application".

Platí pro