Project.IsDirty Vlastnost

Definice

Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

public:
 property bool IsDirty { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool IsDirty { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(110)]
public bool IsDirty { [System.Runtime.InteropServices.DispId(110)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(110)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(110)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(110)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(110)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)>]
member this.IsDirty : bool with get, set
Public Property IsDirty As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, pokud je tato hodnota nečistá, jinak false.

Atributy

Platí pro