Project.Object Vlastnost

Definice

Získá rozhraní nebo objekt, ke kterému lze za běhu získat pøístup pomocí názvu.

public:
 property System::Object ^ Object { System::Object ^ get(); };
public:
 property Platform::Object ^ Object { Platform::Object ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(205)]
public object Object { [System.Runtime.InteropServices.DispId(205)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(205)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(205)>]
member this.Object : obj
Public ReadOnly Property Object As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt.

Atributy

Platí pro