Sdílet prostřednictvím


Microsoft.AspNetCore.Authentication.BearerToken Obor názvů

Třídy

AccessTokenResponse

Objekt přenosu dat JSON pro odpověď nosný token se obvykle nachází v odpovědích /login a /refresh.

BearerTokenDefaults

Výchozí hodnoty používané ověřováním nosné tokeny.

BearerTokenEvents

Určuje události, které obslužná rutina nosných tokenů vyvolá, aby vývojář mohl řídit proces ověřování.

BearerTokenOptions

Obsahuje možnosti použité k ověření pomocí neprůsných nosných tokenů.

MessageReceivedContext

Kontext pro OnMessageReceived.