Sdílet prostřednictvím


ClaimsTransformationContext Třída

Definice

public ref class ClaimsTransformationContext
public class ClaimsTransformationContext
type ClaimsTransformationContext = class
Public Class ClaimsTransformationContext
Dědičnost
ClaimsTransformationContext

Konstruktory

ClaimsTransformationContext(HttpContext)

Vlastnosti

Context
Principal

Platí pro