Sdílet prostřednictvím


ClaimsTransformationHandler Třída

Definice

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

public ref class ClaimsTransformationHandler : Microsoft::AspNetCore::Http::Features::Authentication::IAuthenticationHandler
public class ClaimsTransformationHandler : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.IAuthenticationHandler
type ClaimsTransformationHandler = class
    interface IAuthenticationHandler
Public Class ClaimsTransformationHandler
Implements IAuthenticationHandler
Dědičnost
ClaimsTransformationHandler
Implementuje

Konstruktory

ClaimsTransformationHandler(IClaimsTransformer, HttpContext)

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

Vlastnosti

PriorHandler

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

Metody

AuthenticateAsync(AuthenticateContext)

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

ChallengeAsync(ChallengeContext)

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

GetDescriptions(DescribeSchemesContext)

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

RegisterAuthenticationHandler(IHttpAuthenticationFeature)

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

SignInAsync(SignInContext)

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

SignOutAsync(SignOutContext)

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

UnregisterAuthenticationHandler(IHttpAuthenticationFeature)

Obslužná rutina, která k ověřování použije deklaraci identityTransformation

Platí pro