Sdílet prostřednictvím


ICookieAuthenticationEvents.ValidatePrincipal Metoda

Definice

Volá se pokaždé, když middleware ověří objekt zabezpečení požadavku. Implementací této metody může aplikace změnit nebo odmítnout objekt zabezpečení, který přišel s požadavkem.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ValidatePrincipal(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieValidatePrincipalContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task ValidatePrincipal (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext context);
abstract member ValidatePrincipal : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ValidatePrincipal (context As CookieValidatePrincipalContext) As Task

Parametry

context
CookieValidatePrincipalContext

Obsahuje informace o relaci přihlášení a uživateli ClaimsIdentity.

Návraty

Představující Task dokončenou operaci.

Platí pro