Sdílet prostřednictvím


MicrosoftAccountDefaults Třída

Definice

Výchozí hodnoty pro ověřování účtu Microsoft

public ref class MicrosoftAccountDefaults abstract sealed
public static class MicrosoftAccountDefaults
type MicrosoftAccountDefaults = class
Public Class MicrosoftAccountDefaults
Dědičnost
MicrosoftAccountDefaults

Pole

AuthenticationScheme

Výchozí schéma ověřování účtu Microsoft. Výchozí hodnota je Microsoft.

AuthorizationEndpoint

Výchozí koncový bod, který slouží k ověřování účtu Microsoft.

DisplayName

Výchozí zobrazovaný název pro ověřování účtu Microsoft. Výchozí hodnota je Microsoft.

TokenEndpoint

Koncový bod OAuth, který slouží k výměně přístupových tokenů.

UserInformationEndpoint

Koncový bod Microsoft Graph API, který se používá ke shromažďování dalších informací o uživateli.

Platí pro