Sdílet prostřednictvím


ClaimAction.ValueType Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, pro kterou se má použít ValueType při vytváření deklarace identity.

public:
 property System::String ^ ValueType { System::String ^ get(); };
public string ValueType { get; }
member this.ValueType : string
Public ReadOnly Property ValueType As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro