Sdílet prostřednictvím


OAuthConstants.CodeChallengeKey Pole

Definice

code_challenge definována v https://tools.ietf.org/html/rfc7636souboru .

public: static initonly System::String ^ CodeChallengeKey;
public static readonly string CodeChallengeKey;
 staticval mutable CodeChallengeKey : string
Public Shared ReadOnly CodeChallengeKey As String 

Hodnota pole

Platí pro