Sdílet prostřednictvím


Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth Obor názvů

Obsahuje typy, které umožňují podporu ověřování na základě OAuth.

Třídy

OAuthChallengeProperties

AuthenticationProperties pro výzvu OAuth.

OAuthCodeExchangeContext

Obsahuje informace používané k výměně kódu.

OAuthConstants

Konstanty používané v protokolu OAuth

OAuthCreatingTicketContext

Obsahuje informace o relaci přihlášení a uživateli ClaimsIdentity.

OAuthDefaults

Výchozí hodnota pro ověřování OAuth.

OAuthEvents

Výchozí implementace.

OAuthHandler<TOptions>

Obslužná rutina ověřování, která podporuje OAuth.

OAuthMiddleware<TOptions>

Middleware ASP.NET Core pro ověřování uživatelů pomocí služeb OAuth.

OAuthOptions

Možnosti konfigurace OAuth.

OAuthRedirectToAuthorizationContext

Kontext se předává, když výzva způsobí přesměrování na autorizaci koncového bodu v middlewaru.

OAuthTokenResponse

Odpověď zprostředkovatele na žádost o token OAuth

Rozhraní

IOAuthEvents

Určuje metody zpětného volání, které OAuthMiddleware<TOptions> vyvolá, aby vývojáři umožnili kontrolu nad procesem ověřování.

Poznámky

Další informace o používání ověřování na základě OAuth najdete v tématu Ověřování pomocí Facebooku, Googlu a externího zprostředkovatele v ASP.NET Core.