Sdílet prostřednictvím


RemoteAuthenticationEvents.OnTicketReceived Vlastnost

Definice

Vyvoláno po přijetí vzdáleného lístku.

public:
 property Func<Microsoft::AspNetCore::Authentication::TicketReceivedContext ^, System::Threading::Tasks::Task ^> ^ OnTicketReceived { Func<Microsoft::AspNetCore::Authentication::TicketReceivedContext ^, System::Threading::Tasks::Task ^> ^ get(); void set(Func<Microsoft::AspNetCore::Authentication::TicketReceivedContext ^, System::Threading::Tasks::Task ^> ^ value); };
public Func<Microsoft.AspNetCore.Authentication.TicketReceivedContext,System.Threading.Tasks.Task> OnTicketReceived { get; set; }
member this.OnTicketReceived : Func<Microsoft.AspNetCore.Authentication.TicketReceivedContext, System.Threading.Tasks.Task> with get, set
Public Property OnTicketReceived As Func(Of TicketReceivedContext, Task)

Hodnota vlastnosti

Platí pro